Massage / Träning

Grunden är ditt behov och massagebehandlingen anpassas efter det. Svensk klassisk massage, djupgående muskulär behandling, muskeltöjningar, triggerpunktsbehandling samt neuromotorisk stimulering.

”Utgångspunkten i mina behandlingar är att du ska lära dig mer om din kropp och därigenom skapa positiva långsiktiga förändringar. Som före detta elitidrottare inom flera grenar har jag en gedigen erfarenhet av rehabilitering, träning och att sätta realistiska mål i relation till aktuell utgångspunkt.  Jag tror på att vår hjärna och kropp påverkar varandra och ser dess olika funktioner som en helhet. Därför är det viktigt att även ta hänsyn den mentala hälsan och dess påverkan till vårt fysiska välmående.”

För företag

Företagets största resurs är de anställda och därför är det viktigt att värna om deras hälsa. Att investera i personalens hälsa är kostnadsbesparande på längre sikt och uppskattas högt.

Jag hjälper ditt företag och personalen att må bättre samt inspirerar till att komma fram till en hälsosam livsstil.

Anlita mig till föreläsningar, behandlingar och/eller fysiska aktiviteter som ger ny energi och inspiration till att må bättre.

.

Kontakta mig för mer information. 

  – 90, 60 eller 45 min. Varje behandling anpassas efter dina behov. Svensk klassisk massage, djupgående muskulär behandling, muskeltöjningar, triggerpunktbehandling eller avslappningsmassage.

  – Individuellt anpassad träning tillsammans med mig. Vi har först ett konsultationsmöte, där vi går igenom dina mål och sen tillsammans tar vi fram strategin till hur du skall uppnå dina målsättningar. Kost kan vara en del av upplägget vid behov.

  – Individuell sortering/coachning
  Varje förändring börjar med oss själva. Livet förändras hela tiden och ibland sker dessa förändringar medvetet och ibland omedvetet. En del kan också uppleva att allting står stilla.

  Jag hjälper dig att analysera och ”sätta fingret på” vad utmaningarna består av, vad som fungerar och inte fungerar. Det som fungerar tydliggörs och du får möjlighet till att hitta och undersöka olika alternativ till förbättringar för det som inte fungerar.

  Ta kontakt med mig så berättar jag mer.

  Teija Bervokk tar avstamp i helheten,  allt som påverkar oss människor. Dåtid, nutid, framtid, vad vi äter, hur vi rör oss, våra tankar och mycket annat. Allt kan påverka oss.

  Gränskompetens, bemötande i förändringsprocessen med hela människan i centrum. 

  Teija delar med sig tips och verktyg till att mötas, oavsett om det gäller en individ, grupp eller situation.