Definitioner av Kommunikologi©

Definitioner av Kommunikologi©

Definitioner av Kommunikologi©

Kommunikologi är ett kunskapsområde inom förändrings- och utvecklingsprocesser.

Definitioner av Kommunikologi:
• Studierna av struktur och dynamik i kommunikation och förändring – när all upplevelse och allt beteende är valt att definieras, beskrivas och förstås som kommunikation.
• Studierna av det som är gemensamt i förändrings- och utvecklingsprocesser.
Direkt översatt betyder kommunikologi ”det som är gemensamt”.

Läs mer om Kommunikologi här: https://kommunikologi.org