Enkelhet – Tillit – Kvalitet

Mitt stora intresse för människor och kommunikation gjorde att jag utbildade mig till kommunikolog 2001. Med kommunikologisk kompetens kan jag filtrera/analysera struktur och mönster samt beteenden. Det innebär att arbete tillsammans med människor inte bara leder till förväntade resultatmål utan också utvecklar individer och grupper under arbetets gång.

Kommunikologi

Massage Träning & Kost

Föreläsare & Coach

FÖRÄNDRING PÅ INDIVIDUELL NIVÅ

”Idrottskarriären har gett mig en gedigen erfarenhet av rehabilitering samt funktionell träning för att skapa medvetenhet och balans mentalt och fysiskt.”